Od Autora: Lata kłamstw zmieniły percepcję nawet oczywistych faktów, które przyjmowane są z niewiarą, lub rezerwą. Uważam, że ludzie starsi powinni pozostawiać swoje pamiętniki, które rzuciłyby trochę światła na ten okres, zdawałoby się tak niedawny, a jednocześnie tak odległy i odmienny…