„Trzecia twarz – twarde oblicze Policji” to książka składająca się z trzech części. Pierwsza napisana w formie quasi wywiadu, opisane są w niej zachowania policjantów, ich przełożonych, stosunek policjantów do pracy, grup społecznych, wyszkolenie, zasady awansów oraz stan zdrowia i odporności psychicznej. Druga część zawiera wspom­nienia o służbie, a trzecia – skróty artykułów prasowych mówiących o ekscesach i patologii w policji, publikowane na stronach internetowych i w różnych czasopismach.

Ryszard Stanisław Kiczor – z wykształcenia mgr inż. leśnictwa, nauczyciel, pracował m.in. w nadleśnictwie w woj. zachodniopomorskim. Emerytowany oficer Policji w stopniu nadkomisarza.
Ponad 20 lat służby w pionach: kryminalnym, PG i dochodzeniowo-śledczym w woj. lu­bus­kim i dolnośląskim.