Epos o Gilgameszu to najstarsze dzieło literackie na świecie, jakie zostało odkryte. Powieść spisana pismem klinowym na glinianych tablicach znana jest dzisiaj z wielu fragmentów w kilku wersjach, z których najstarsza pochodzi z ok. 2500 lat p.n.e. Epos przepisywany przez skrybów i rozpowszechniany niegdyś powszechnie – nie tylko na terenach Mezopotamii – w zawiłościach dziejów został zapomniany, ale dzięki odkryciom archeologicznym i opracowaniom naukowym – od połowy XIX wieku – jest już czytany na nowo. Niniejsza wersja – adaptacja kilkunastu opracowań – nie uznaje podziału na wersy, które ze względu na kształt i wielkość tablic glinianych musiały być przestrzegane przy zapisie, ale jest skonstruowana jako adaptacja w formie luźnej opowieści prozatorskiej.

Marta Pycior – pisarz, poeta. Jest autorką tomiku wierszy Wyznanie poezji (2012, Miniatura – Kraków) oraz powieści Oto ona – oto on (2014, LSW – Warszawa). Jej opowiadania ukazały się w czasopismach SosnArt (2013), Arterie (2014) i Ciechanowskie Zeszyty Literackie (2014).