Tomik wierszy Marcina Niziurskiego. Edycja bibliofilska – wszystkie egzemplarze sygnowane i numerowane przez autora.