Od średniowiecza zaczęli pojawiać się w Warszawie żydowscy rzemieślnicy, kupcy, finansiści, ludzie nauki i kultury. (…) Żydzi, stanowiący w okresie międzywojennym 1/3 mieszkańców miasta, zapisali się niezwykle ważnym i cennym dorobkiem i wkładem do rozwoju stolicy.
Karol Mórawski w sposób pasjonujący, wykraczający poza typowo przewodnikowy system, przybliża czytelnikom dzieje zachowanych na terenie Warszawy obiektów architektonicznych czy nekropoli, snując opowieść o wydarzeniach, ludziach i miejscach.
Wydanie „Judaiców warszawskich” to nie tylko wydarzenie edytorskie, ale także cenny wkład do naszej wiedzy zarówno o dziejach Warszawy, jak i o losie Żydów warszawskich.
prof. dr hab. Marian Fuks

KAROL MÓRAWSKI – rodowity warszawianin, historyk, filolog i muzeolog. Emerytowany pracownik naukowy Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, wieloletni kurator Muzeum Woli; w latach 1975-1986 kierował Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Autor książki ,,Kartki z dziejów Żydów warszawskich” (2011).  Od ponad 40. lat badacz historii Warszawy. Autor licznych książek,  artykułów, studiów, esejów, recenzji i audycji radiowych. Organizator wielu wystaw muzealnych oraz sesji i sympozjów naukowych poświęconych Warszawie. Laureat dyplomów honorowych za najlepsze varsaviana (1983, 1994, 1998).