Wyrażam wdzięczność wydawnictwu Nowy Świat, a w szczególności autorowi, znanemu varsavianiście, panu Karolowi Mórawskiemu, za podjęcie i opracowanie tematu stołecznych nekropoli, które znalazło wspaniały wyraz w książce „Cmentarze warszawskie”. Autor opisał w swym dziele 42 stołeczne miejsca pochówku, z których blisko 90% stanowią nekropolie wyznaniowe – chrześcijańskie. Książka zawiera nie tylko opisy katalogowe nekropolii, ale również zarys historii grzebalnictwa warszawskiego. Ważne miejsce znalazła w niej prezentacja miejsc pochówku znaczących osobistości w podziemnych kryptach kościelnych i mauzoleach, na cmentarzach przyświątynnych oraz w miejscach walk i bitew historycznych.
Kardynał KAZIMIERZ NYCZ, Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warto odwiedzać warszawskie nekropole z vademecum Karola Mórawskiego w ręku. Tam, gdzie mroki niewiedzy gaszą pamięć ludzką, niech przemówią stronice jego książki.
PIOTR ŻUCHOWSKI, Generalny Konserwator Zabytków

Troszczmy się o pamiątki po naszych przodkach z taką samą starannością, jak chcielibyśmy być zachowani w pamięci naszych potomnych.
WIESŁAW KACZMAREK, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami