Tom wierszy inspirowany historią (tą z lat wojny i współczesną). Punktem wyjścia dla Autora są fotografie, zachowane na kliszy i w pamięci. A więc automatycznie też – czas, bo wszak są to światy unieruchomienia, powrotów, wywoływania z pamięci.