Zbiór esejów, wybór z dziennika lektur i dziennika podróży prowadzonych przez Autora, mający wymiar przede wszystkim osobisty.
To próba poszukiwania siebie poprzez twórczość innych autorów, a także spojrzenie na kulturę i historię przez pryzmat wielkich dzieł sztuki: malarskich, muzycznych, literackich. Bohaterami esejów są m.in. Sándor Márai, Franz Kafka, Cesare Pavese, Jan Sebastian Bach, Emil Cioran.