Biografia Wojciecha Fibaka, przedstawiająca go zarówno jako sportowca, ale też i biznesmena i kolekcjonera dzieł sztuki, a także światowca, przyjaciela sław.