Oddajemy w ręce miłego nam Czytelnika drugi tom z wydawanej serii „Pisma różne i listy Andrzeja Zawady”, którą finansuje fundacja jego imienia. Podobnie jak tom I „Geofizyka” oraz „Polska wyprawa geofizyczna MGR do Wietnamu”, tom II ma charakter dokumentalny. Obejmuje pracę dyplomową Zawady napisaną w AWF (Akademii Wychowania Fizycznego) w Krakowie w 1976 roku. Praca omawia pierwsze zimowe przejście Grani Tatr (75 km) dokonane w roku 1959 pod kierownictwem Andrzeja Zawady. Dołączamy także cztery jego prace seminaryjne na tematy omawiane podczas studium problemów turystyki i alpinizmu. Obecnie prace te mają przede wszystkim charakter historyczny, są ilustracją możliwości i projektów ówczesnego środowiska górskiego przed ponad 40 laty, dość odmiennego od teraźniejszośc