Przepisy nacjonalizacyjne z lat 40., a wśród nich dekret PKWN o
przeprowadzeniu reformy rolnej nadal funkcjonują! Celem tej książki jest wskazanie dróg postępowania i istniejących możliwości dla restytucji należnych praw i naprawienia krzywd wyrządzone dawnym właścicielom.
Autor, praktyk w dziedzinie odzyskiwania zagrabionych przez PRL
nieruchomości, przedstawia porady, zbiór przepisów oraz poglądów sądów i organów administracji na temat restytucji mienia przejętego bezprawnie przez władzę ludową.